Bescherming door Ventilatie

De wereld is sinds begin 2020 in de ban van het Corona virus, COVID-19. Veel bedrijfspanden hebben tijdelijk hun deuren gesloten en mensen zijn vanuit huis gaan werken. Er zijn enkele overdrachtsmechanismen voor het overdragen van het COVID-19 virus. Een daarvan die de laatste maanden veel genoemd is, is de overdracht via aerosolen. Dit zijn kleine druppels met daarin virusdeeltjes. Deze aerosolen kunnen onder bepaalde omstandigheden enkele uren in de lucht blijven zweven. Wanneer een andere persoon deze virusdeeltjes inademt kan deze bij voldoende blootstelling besmet raken met het COVID-19 virus en zelf ziek worden.

Ventilatie van ruimtes helpt de concentratie aerosolen laag te houden. Verscheidene gezondheidsinstanties in de ons omringende landen onderschrijven daarom het belang van goede ventilatie met verse lucht. Zie de adviezen van de Belgische Hoge Gezondheidsraad en die van het Duitse Robert Koch Institut. Ook de CDC, het Amerikaanse RIVM, schrijft voor dat bedrijfspanden hun ventilatie en filtratie maximaliseren om zo het risico van virusoverdracht via aerosolen te verminderen, zie deze pagina van de CDC.

“ Ventilatie en verluchting van de ruimten zijn daarom centrale elementen waarmee rekening moet worden gehouden om het risico van overdracht door de lucht te verminderen.”

Goede ventilatie is dus van belang om een veilige omgeving te creëren voor alle mensen die binnen verblijven. Maar wat is, in verband met COVID-19 goede ventilatie ? Hierover zijn nog geen goede gegevens beschikbaar. Omdat aerosolen worden meegetransporteerd met de lucht is het van belang dat er in ieder geval veel verse lucht wordt aangevoerd. De verse lucht moet zich vervolgens voldoende mengen met de aanwezige lucht om zo, snel, de concentratie virusdeeltjes omlaag te brengen. Om dit goed te bewerkstelligen is het van belang dat de toevoer en afvoer van lucht slim gekozen moeten worden. Hoogleraar Indoor Environment Philomena Bluyssen van de TU Delft zegt hierover  ‘Het meest ongunstige geval is als een luchtstroom langs een besmet persoon gaat, aerosolen met virus oppikt en ze langs gezonde mensen leidt’. In zo’n geval verhoogt recirculatie van lucht de kans op besmetting bij gezonde mensen die in die ruimte aanwezig zijn.

Voor een veilige ruimte om je met anderen in te begeven is het dus van belang dat:

  1. overal voldoende verversing van de lucht is
  2. potentieel besmette lucht zo min mogelijk langs andere mensen wordt geleid.

Bij een slecht ingerichte ventilatie wordt er helaas ook veel verse lucht direct weer afgezogen. Met name voor aerosolen is dit een probleem omdat deze minder snel door de ruimte diffunderen dan moleculen doen of dat bijvoorbeeld warmte zich verspreidt. Een ventilatiesysteem dat goed werkt om de temperatuur aangenaam te houden, en om de luchtkwaliteit op peil te houden hoeft niet automatisch ook goed te zijn om aerosolen weg te transporteren. Een berekening met behulp van Computational Fuid Dynamics solvers (CFD) kan beter inzichtelijk maken hoe effectief deeltjes/aerosolen de ruimte uit getransporteerd worden door het ventilatiesysteem. Deze CFD berekening geeft ook inzicht in luchtstromen om vast te stellen of mensen die op voldoende afstand van elkaar zitten elkaar toch zouden kunnen aansteken.

Ventiscan biedt een bedrijfsscan aan waarmee, door middel van metingen in combinatie met berekeningen, kan worden bepaald hoe effectief de verversing van de lucht in de ruimte is, of er zogenoemde ‘dode zones’ zijn en of personen in elkaars luchtstroom zitten. Aan de hand hiervan kunnen maatregelen worden genomen om de kans op besmetting te verlagen.

Bent u geïntereseerd geraakt in wat VentiScan voor u kan betekenen? Neem dan snel contact met ons op.